Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Privacy wet

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Max-Vac kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Max-Vac, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Max-Vac verstrekt. Max-Vac kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:
- Uw bedrijfsnaam
- Uw voor- en achternaam (contactpersoon)
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw bankgegevens
- Uw BTW-nummer
- Uw IP-adres

WAAROM Max-Vac GEGEVENS NODIG HEEFT

Max-Vac verwerkt uw (persoons)gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Max-Vac uw (persoons)gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen en/of diensten.

HOE LANG Max-Vac GEGEVENS BEWAART

Max-Vac bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Max-Vac verstrekt uw (persoons)gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Max-Vac worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Max-Vac gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Max-Vac maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Max-Vac te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Max-Vac heeft hier geen invloed op.
Max-Vac heeft Google geen toestemming gegeven om via Max-Vac verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@swisslogo.eu.
Max-Vac zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Max-Vac neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Max-Vac maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw (persoons)gegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Max-Vac verzamelde (persoons)gegevens, neem dan contact met Max-Vac op via info@swisslogo.eu.
www.dustco.eu is een website van Swisslogo BV.

Max-Vac is als volgt te bereiken:
Swisslogo BV - Zeefbaan 14 – 9672BN – Winschoten – Holland
Kamer van koophandel: 75966719
Telefoon: +31 (0) 597 412 000
E-mailadres: info@swisslogo.eu